Skip navigation

Testimonials

Se her, hvad forskellige parter i branchen mener om Digitalt Produktkatalog:

  • Det Nye Universitetshospital i Århus – Den største omlægning af eksisterende hospitaler i Danmark nogen sinde.
  • Arkitema – en af Danmarks største tegnestuer
  • Vrøgum – vinduer og facadedøre af høj kvalitet i træ
  • Icopal – Europas førende leverandør af produkter til beskyttelse af bygninger og konstruktioner

Det siger brugerne

Manglende eller vanskeligt tilgængelig produktinformation fra byggematerialeproducenterne, resulterer i unødigt ressourceforbrug på at tilvejebringe og kvalitetssikre den rette viden. Digitalt Produktkatalog er et velkomment initiativ, som viser vejen for bedre formidling af produktinformation, og dermed byder ind med en løsning på en række af vores udfordringer.

Digitalt Produktkatalog er et modigt og velkomment initiativ i branchen. Modigt, fordi den babelske forvirring der præger byggeindustrien, er en kæmpe udfordring i sig selv. Velkomment, fordi Digitalt Produktkatalog på kort tid har formået, at skabe en brugervenlig web-portal.

Det er mit indtryk at Digitalt Produktkatalog har viden, energi og gå-på-mod. Vigtige ingredienser når man skal navigere i et vidensområde, hvor byggeindustriens nationale og internationale standarder er i rivende udvikling.

Digitalt Produktkatalog udfylder en vigtig funktion, som i sin kerne drejer sig om, hvordan specifik viden om byggeprodukters geometri og egenskaber kan omsættes til digitalt datagrundlag. Dette er en hjørnesten, for Det Digitale Byggeri.

— Peter Hyttel Sørensen, Metodeansvarlig for Rådgiverkonsortiet RG-DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus

Når Arkitema i fremtiden udvælger byggematerialer, bliver det afgørende hvilke former for digitalt materiale og information der er til rådighed om produkterne. Vi mener Digitalt Produktkatalog vil være det værktøj Arkitema i fremtiden vil anvende til at få denne viden om de enkelte produkter.

— Torben Klitgaard, Chef for Viden & Teknologi, Arkitema

Det siger kunderne

For en virksomhed af Vrøgums størrelse, er det vigtigt med fleksible markedsføringsværktøjer, som er enkle at holde opdateret og effektivt rammer de relevante målgrupper. Derfor har vi valgt Digitalt Produktkatalog.

Samtidig har vi bedt 3dbyggeri om at hjælpe os med at opgradere vores digitale materiale så det passer til de gældende standarder hos rådgiverne. Samarbejdet med 3dbyggeri er meget positivt. Leverancerne sker til tiden og der er en fornuftig og forståelig kommunikation.

— John B. Jørgensen, Salgs- og marketingchef, Vrøgum A/S

Icopal har valgt at være med på Digitalt Produktkatalog, da vi mener det er en unik mulighed til at få synliggjort vores produkter – kendte såvel som nicheprodukter – overfor arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Digitalt Produktkatalog er med til understrege Icopal som en virksomhed, der tager sine samarbejdspartneres behov seriøst, og er med på den teknologiske frontlinje, produkt- såvel som servicemæssigt.

Deltagelsen i Digitalt Produktkatalog har gjort det enkelt for os som producent af byggematerialer at overskue rådgivernes krav til vores materiale. Derved har vi fået synliggjort både hvor vi var godt med, og hvor der var mangler.

Efterfølgende har vi i samarbejde med blandt andre Digitalt Produktkatalog sat gang i en proces, hvor vi får tilpasset vores digitale materiale til nutidens behov. En proces vi har været overrasket over enkelheden og overskueligheden i. Netop Digitalt Produktkatalog gør rådgivernes behov overskuelige og konkrete, og dette har hjulpet os til at kontrollere omkostningerne i processen, så vi sikre os at vi får udviklet det korrekte materiale til et minimum af udgifter.

— Søren Drewsen, Administrerende Direktør, Icopal Danmark